این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
مشهد
05136051412
مشهد
بلواروکیل آباد – نبش جلال ال احمد۲ – پلاک 58 – طبقه سوم

دکتر فهیمه کیمیایی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر فهیمه کیمیایی