دکتر فوزیه صدیقیانی


تخصص: چشم


شهر: سنندج

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر فوزیه صدیقیانی متخصص چشم

—————–

آدرس:
کردستان – سنندج – خیابان حسن آباد – تقاطع خیابان تعریف – ساختمان پزشکان امانیه


 

تلفن تماس:
08733287518


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.