این پزشک

تخصص پزشک: چشم
سنندج
08733287518
سنندج
کردستان – سنندج – خیابان حسن آباد – تقاطع خیابان تعریف – ساختمان پزشکان امانیه

دکتر فوزیه صدیقیانی متخصص چشم و بینایی در سنندج | آدرس و تلفن دکتر فوزیه صدیقیانی