دکتر فیروزه رایگان
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر فیروزه رایگان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر فیروزه رایگان

شماره تماس:

05138518600

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – کوهسنگی 6 – ساختمان پزشکان نیکان – طبقه 5