این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138518600
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – کوهسنگی 6 – ساختمان پزشکان نیکان – طبقه 5

دکتر فیروزه رایگان متخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر فیروزه رایگان