دکتر قاسم رحمانی
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر قاسم رحمانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر قاسم رحمانی

شماره تماس:

06133385747

آدرس:

خوزستان – اهواز – کیانپارس – خیابان 17 غربی – ساختمان دانش – طبقه 2 – واحد 3