دکتر قدسیه بنی واهب

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرمان

دکتر قدسیه بنی واهب متخصص مغز و اعصاب در کرمان | آدرس و تلفن دکتر قدسیه بنی واهب

شماره تماس:

03432225966

آدرس:

کرمان – خیابان سپه – ساختمان سپه