دکتر قربانعلی قلوبی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر قربانعلی قلوبی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر قربانعلی قلوبی

شماره تماس:

05132739933

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان گاز 7 – جنب داروخانه مهشید