دکتر لیلا عباسی
تخصص: چشم
محل مطب: سمنان

دکتر لیلا عباسی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر لیلا عباسی

شماره تماس:

02333346730

آدرس:

سمنان – بلوار ولیعصر – خیابان بعثت – ساختمان پزشکان قومس