دکتر لیلا لقمانیان
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر لیلا لقمانیان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر لیلا لقمانیان

شماره تماس:

031-36616635

آدرس:

اصفهان – خیابان میر – روبروی بیمه آسیا – مجتمع چشم پزشکی پارسیان