این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
تبریز
04133272958
تبریز
خیابان ولیعصر – خیابان قانون – مجتمع جزیره – طبقه 5

دکتر مجتبی اکبری متخصص تغذیه و رژیم درمانی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر مجتبی اکبری