این پزشک

تخصص پزشک: چشم
ساری
01133310660
ساری
مازندران – ساری – خیابان قارن – مجتمع شهریار 2 – طبقه سوم – شماره 20

دکتر مجیدرضا شیخ رضایی متخصص چشم و بینایی در ساری | آدرس و تلفن دکتر مجیدرضا شیخ رضایی