دکتر مجید باقری
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر مجید باقری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر مجید باقری

شماره تماس:

0905-516-8720

آدرس:

اصفهان – خیابان آمادگاه – ساختمان پزشکی آژند – بلوک اداری – طبقه 4 – واحد 41