این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
مشهد
05138400000
مشهد
خیابان احمد آباد – ابتدای خیابان پرستار -کلینیک بیمارستان قائم (عج)

دکتر مجید غیورمبرهن متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر مجید غیورمبرهن