دکتر محبوبه قادر پناه
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر محبوبه قادر پناه

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محبوبه قادر پناه

شماره تماس:

061-32225623

آدرس:

خوزستان – اهواز – خیابان نادری – خیابان علم الهدی – مجتمع پزشکی مروارید