این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
قزوین
02833335800
قزوین
خیابان پادگان – کوچه شهید صفدری – بیمارستان شهید رجائی

دکتر محسن صفاری زاده متخصص ارتوپدی در قزوین | آدرس و تلفن دکتر محسن صفاری زاده