دکتر محسن فروغی پور
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر محسن فروغی پور

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محسن فروغی پور

شماره تماس:

05138443904

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان احمد آباد – نبش محتشمی 1 – ساختمان پزشکان سینوهه