دکتر محسن قدیری نامقی
تخصص: چشم
محل مطب: گرگان

دکتر محسن قدیری نامقی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محسن قدیری نامقی

شماره تماس:

01733232854

آدرس:

گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر – پاساژ لاله – طبقه 3