دکتر محسن ملیحی
تخصص: چشم
محل مطب: ساری

دکتر محسن ملیحی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محسن ملیحی

شماره تماس:

01133406758

آدرس:

مازندران – ساری – خیابان 15 خرداد – ساختمان آپادانا