دکتر محسن میرمحمدصادقی
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اصفهان

دکتر محسن میرمحمدصادقی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محسن میرمحمدصادقی

شماره تماس:

03132366620

آدرس:

اصفهان – خـیابان شمس آبادی – چهارراه قصر – ساختمان زرین