این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04135570747
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان پاستور جدید – ساختمان پزشکان حکیم – طبقه هشتم

دکتر محسن پتکچی مقدم متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر محسن پتکچی مقدم