این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04135565458
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – شریعتی جنوبی – جنب بانک ملی – مجتمع پزشکی امیرکبیر

دکتر محمدامین قائم مقامی فوق تخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر محمدامین قائم مقامی