این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-35566326
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان 17 شهریور جدید – بین خیابان ارتش و طالقانی – روبروی تصویر برداری تابش – جنب پذیرایی افتخاری – ساختمان سیدالشهدا – طبقه 2

دکتر محمدباقر رهبانی نوبر فوق تخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر محمدباقر رهبانی نوبر