دکتر محمدباقر سماوات

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: قزوین

دکتر محمدباقر سماوات متخصص مغز و اعصاب در قزوین | آدرس و تلفن دکتر محمدباقر سماوات

شماره تماس:

02833225329

آدرس:

قزوین – خیابان خیام- ساختمان پزشکان پاستور – طبقه 2