دکتر محمدحسین آهور
تخصص: چشم
محل مطب: تبریز

دکتر محمدحسین آهور

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدحسین آهور

شماره تماس:

041-33250600

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – سه راه گلگشت – ساختمان بهاران