این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-33250600
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – سه راه گلگشت – ساختمان بهاران

دکتر محمدحسین آهور متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر محمدحسین آهور