دکتر محمدحسین احمدیان شالچی
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر محمدحسین احمدیان شالچی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدحسین احمدیان شالچی

شماره تماس:

05138408308

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان پرستار 1 – ساختمان 4 – طبقه زیرزمین