این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138408308
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – خیابان پرستار 1 – ساختمان 4 – طبقه زیرزمین

دکتر محمدحسین احمدیان شالچی متخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر محمدحسین احمدیان شالچی