دکتر محمدحسین ولی داد
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر محمدحسین ولی داد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدحسین ولی داد

شماره تماس:

05138419909

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان محتشمی – ساختمان سینوهه – واحد 12