این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اصفهان
03132205972
اصفهان
اصفهان – خیابان شمس آبادی – جنب بسیج – روبروی بانک سینا – مجتمع آلا – طبقه 5 – واحد 504

دکتر محمدحسین کریمی متخصص مغز و اعصاب در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر محمدحسین کریمی