این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-35539477
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – میدان ساعت – اول ارتش شمالی – کوچه شهید ختائی – روبروی پاساژ بهارستان

دکتر محمدرضا امین پور متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر محمدرضا امین پور