دکتر محمدرضا دهقانی
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اصفهان

دکتر محمدرضا دهقانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدرضا دهقانی

شماره تماس:

03132225398

آدرس:

اصفهان – خیابان فردوسی – ساختمان حکیم – طبق 2 – واحد 12