دکتر محمدرضا رسولی

تخصص: قلب و عروق
محل مطب: بجنورد

دکتر محمدرضا رسولی متخصص قلب و عروق در بجنورد | آدرس و تلفن دکتر محمدرضا رسولی

شماره تماس:

05832727737

آدرس:

خراسان شمالی – بجنورد – کوچه دکتر حکمتی – ساختمان حکمت – طبقه 2 – واحد 5