دکتر محمدرضا شایگان
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر محمدرضا شایگان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدرضا شایگان

شماره تماس:

05138401087

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – احمد آباد – خیابان محتشمی 2 – ساختمان پزشکان محتشمی – طبقه همکف