دکتر محمدرضا صادقیان متخصص چشم و بینایی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر محمدرضا صادقیان

دوشنبه 1400-07-05 , 03:49:27
منوی این پزشک

اطلاعات نوبت گیری

دکتر محمدرضا صادقیان متخصص چشم


تلفن:

061-33339752
آدرس:

خوزستان - اهواز - میدان مولوی - خیابان مدرس - درمانگاه شهید حکیم
دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.


نظرات مردم در مورد این پزشکنظر شما در مورد این پزشک؟
طراحی سایت و سئو فاتکس + اونلی دیتا
این پزشک - استفاده تنها با پذیرفتن شرایط امکان پذیر می باشد.