دکتر محمدرضا صادقیان

تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر محمدرضا صادقیان متخصص چشم و بینایی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر محمدرضا صادقیان

شماره تماس:

061-33339752

آدرس:

خوزستان – اهواز – میدان مولوی – خیابان مدرس – درمانگاه شهید حکیم