این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04135571061
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان 17 شهریور – برج امپراطور – طبقه 2

دکتر محمدرضا عزالدینی متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر محمدرضا عزالدینی