این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
زنجان
02433321347
زنجان
زنجان – خیابان سعدی وسط – روبروی کتابخانه سهروردی – ساختمان پزشکان سینا

دکتر محمدرضا مرتضایی متخصص مغز و اعصاب در زنجان | آدرس و تلفن دکتر محمدرضا مرتضایی