دکتر محمدرضا مرتضایی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: زنجان

دکتر محمدرضا مرتضایی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدرضا مرتضایی

شماره تماس:

02433321347

آدرس:

زنجان – خیابان سعدی وسط – روبروی کتابخانه سهروردی – ساختمان پزشکان سینا