این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمانشاه
08334210995
کرمانشاه
مسکن – بلوار مطهری – نبش کوی اول – بیمارستان حکیم – طبقه هفتم

دکتر محمدرضا هدایتی متخصص ارتوپدی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر محمدرضا هدایتی