این پزشک

تخصص پزشک: چشم
اصفهان
031-36261242
اصفهان
اصفهان – خیابان چهار باغ بالا – مجتمع پارسیان – طبقه سوم

دکتر محمدرضا پاشا متخصص چشم و بینایی در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر محمدرضا پاشا