دکتر محمدرضا پنجتن پناه گشتی
تخصص: چشم
محل مطب: رشت

دکتر محمدرضا پنجتن پناه گشتی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدرضا پنجتن پناه گشتی

شماره تماس:

01333123652

آدرس:

گیلان – رشت – چهارراه گلسار – ساختمان دانا – طبقه 2 – واحد 6