این پزشک

تخصص پزشک: چشم
تبریز
041-35571237
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان 17 شهریور جدید – نرسیده به باغشمال – ساختمان آبان – طبقه 2

دکتر محمدعلی امین سبحانی متخصص چشم و بینایی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر محمدعلی امین سبحانی