دکتر محمدعلی صبح خیز اول
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: زاهدان

دکتر محمدعلی صبح خیز اول

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدعلی صبح خیز اول

شماره تماس:

05433435949

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان خیام – ساختمان پزشکان توحید