این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138406952
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – احمدآباد – خیابان پرستار – نرسیده به پرستار 1 – ساختمان پورسینا – طبقه 1

دکتر محمدعلی کاظمی ثانی متخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر محمدعلی کاظمی ثانی