دکتر محمدمهدی بقائی
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر محمدمهدی بقائی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدمهدی بقائی

شماره تماس:

031-32362961

آدرس:

اصفهان – شمس آبادی – چهارراه قصر – مجتمع رازی