این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04135568298
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان ارتش – چهارراه باغ شمال – روبروی مرکز آموزشی درمانی الزهرا – ساختمان اطبا – طبقه 2

دکتر محمدمهدی حسینیان زکریا متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر محمدمهدی حسینیان زکریا