دکتر محمدمهدی حسینیان زکریا
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: تبریز

دکتر محمدمهدی حسینیان زکریا

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدمهدی حسینیان زکریا

شماره تماس:

04135568298

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان ارتش – چهارراه باغ شمال – روبروی مرکز آموزشی درمانی الزهرا – ساختمان اطبا – طبقه 2