دکتر محمدنعیم امینی فرد
تخصص: چشم
محل مطب: زاهدان

دکتر محمدنعیم امینی فرد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمدنعیم امینی فرد

شماره تماس:

05433420921

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – تقاطع خیام و بهشتی – ساختمان مهر – طبقه دوم – واحد 3