دکتر محمد ابراهیم زاده اردکانی

تخصص: پوست و مو
محل مطب: یزد

دکتر محمد ابراهیم زاده اردکانی متخصص پوست و مو در یزد | آدرس و تلفن دکتر محمد ابراهیم زاده اردکانی

شماره تماس:

09051496703

آدرس:

بلوار طالقانی – جنب آزمایشگاه مرکزی – کوچه زمانی