این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138410665
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – خواجه ربیع – چهارراه

دکتر محمد اعتضاد رضوی متخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر محمد اعتضاد رضوی