دکتر محمد اعتضادرضوی


تخصص : چشم


شهر: مشهد

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر محمد اعتضادرضوی متخصص چشم

—————–

آدرس:
خراسان رضوی – مشهد – خواجه ربیع – چهارراه

 


 

تلفن تماس:
05138410665