دکتر محمد امامدادی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: زاهدان

دکتر محمد امامدادی متخصص مغز و اعصاب در زاهدان | آدرس و تلفن دکتر محمد امامدادی

شماره تماس:

05433420026

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان خیام – ساختمان پزشکان مهر – طبقه اول