دکتر محمد برادران‌ رحیمی
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر محمد برادران‌ رحیمی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد برادران‌ رحیمی

شماره تماس:

05138596121

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان ابن‌سینا – ساختمان‌ اطبا – طبقه 2