این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
قم
02532935157
قم
خیابان زنبیل آباد – میدان صدوق – ساختمان خاتم – بالای داروخانه امام رضا (ع) – طبقه اول

دکتر محمد حضوری متخصص تغذیه و رژیم درمانی در قم | آدرس و تلفن دکتر محمد حضوری