دکتر محمد ساری محمدلی
تخصص: چشم
محل مطب: رشت

دکتر محمد ساری محمدلی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر محمد ساری محمدلی

شماره تماس:

01333119018

آدرس:

گیلان – رشت – خیابان سعدی – پل بوسار – ساختمان دانا – طبقه 6 – واحد 6