دکتر محمد سلیمانی صالح آبادی

تخصص: پوست و مو
محل مطب: یزد

دکتر محمد سلیمانی صالح آبادی متخصص پوست و مو در یزد | آدرس و تلفن دکتر محمد سلیمانی صالح آبادی

شماره تماس:

03537264105

آدرس:

بلوار طالقانی – کوچه مجاهد – بعد از ساختمان پزشکان رازی