این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
مشهد
05138553426
مشهد
خراسان رضوی – میدان بیمارستان امام رضا – اول خیابان رازی – ساختمان پزشکان رازی

دکتر محمد شریعتی متخصص مغز و اعصاب در مشهد | آدرس و تلفن دکتر محمد شریعتی